top of page
People Walking

Over talent

"At an early age, you started hearing it: It's a virtue to be "well-rounded". ... They might as well have said:

Become as dull as you possibly can be."

Donald O. Clifton

Focus op kracht

Meer dan 60 jaar geleden vroeg de Amerikaanse psycholoog Donald Clifton zich af wat er zou gebeuren als we zouden onderzoeken wat er goed is aan mensen, in plaats van wat er mis is met hen. 

Vanaf dat moment stond zijn leven in het teken van het onderzoeken en bedenken van manieren om mensen hun volledige potentieel te laten benutten. Clifton wilde niet alleen begrijpen wie mensen zijn, maar ook wie zij kunnen worden.

Vandaag, bijna twintig jaar na het overlijden van Donald Clifton, is zijn Strengths Movement een van de snelst groeiende bewegingen op het gebied van menselijk gedrag en prestatiestudies. 


In mijn blog Talent in de advocatuur: toekomstgericht is talentgericht lees je meer over de Strengths Movement en talent.

Donald Clifton.jpeg

CliftonStrengths Assessment


Het werk van Clifton leidde tot de uitvinding van de CliftonStrengths Assessment. Deze test onthult op een objectieve manier het persoonlijke talent van ieder individu. 

Clifton ging hiervoor de samenwerking aan met Gallup en de CliftonStrengths Assessment is inmiddels gebaseerd op meer dan 60 jaar wetenschappelijk onderzoek, data verzameling en surveys. De test is door meer dan 25 miljoen mensen ingevuld en 90% van de Fortune 500 bedrijven gebruikt CliftonStrengths. 

De CliftonStrengths Assessment is dan ook het startpunt voor jouw Talented Growth Journey. Het is de manier om de unieke talenten en het potentieel van ieder individu - en het team - te ontdekken. Want wist je dat de kans dat iemand exact dezelfde Top 5 talenten heeft als jij 1 op de ruim 33 miljoen is? Dat maakt jou echt uniek.

Talent als middel voor groei


Uit de CliftonStrengths Assessment volgt wat iemands talenten zijn. Een talent is niet noodzakelijkerwijs datgene wat je al goed doet, maar wel waar je van nature energie van krijgt en waar je je sterk voelt. Je voelt de behoefte om ermee bezig te zijn en als je er tijd in steekt bent je er beter in dan anderen. 

De echte kracht voor individuen en bedrijven zit hem in het ontwikkelen en toepassen van de talentengedachte. Zowel op individueel niveau als in teams en organisaties. Want ieder individu is uniek, en niemand is goed in alles. Maar een team kan dat wel zijn door de unieke talenten van verschillende individuen te ontwikkelen en de krachten te bundelen.

Als ieder individu doet waar hij goed in is én waar hij energie van krijgt, is optimalisatie van resultaten, prestaties en werkgeluk het natuurlijke gevolg. 

CliftonStrengths

90%

van alle Fortune 500 bedrijven gebruikt CliftonStrengths

Slechts 1 op 33 miljoen

kans dat iemand exact dezelfde Top 5 talenten heeft

Al meer dan 25 miljoen

mensen gingen je voor in het invullen van de CliftonStrengths Assessment

Word de werkgever of adviseur van de toekomst. Meld je nu aan voor een Talent Consult.

De 34 CliftonStrengths

Er zijn 34 talenten geïdentificeerd die een individu - in meer of mindere mate - kan hebben. Deze 34 talenten zijn onderverdeeld in 4 domeinen: Strategisch denken, Relatie bouwen, Beïnvloeden en Uitvoeren. Gallup beschrijft de 34 verschillende talenten - in het kort - als volgt.


Een uitgebreide omschrijving van de domeinen en talenten en wat een talent voor jou betekent is opgenomen in het persoonlijke rapport dat je ontvangt nadat je de CliftonStrengths Assessment hebt gemaakt. Dit rapport is ook het startpunt voor mijn persoonlijke gesprekken met jou (en je team). Zo ontdekken wij samen de toegevoegde waarde van ieder talent voor jou en jouw kantoor. 

Analytisch

Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Analytisch zoeken naar redenen en oorzaken. Zij hebben het vermogen om aan alle factoren te denken die van invloed kunnen zijn op een situatie.

Contextueel

Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Contextueel denken graag aan het verleden. Ze begrijpen het heden door de geschiedenis te bestuderen.

Toekomstgerichtheid

Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Toekomstgerichtheid putten inspiratie uit de toekomst en wat kan komen. Ze inspireren anderen met hun visie van de toekomst.

Ideeënvorming

Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Ideeënvorming zijn gefascineerd door ideeën. Ze kunnen het verband zien tussen dingen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben.

Input

Mensen die buitengewoon getalenteerd zijn in het thema Input hebben altijd behoefte om te verzamelen en bewaren. Ze verzamelen informatie, ideeën, artefacten of zelfs relaties.

Intellect

Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Intellect worden gekenmerkt door hun intellectuele activiteit. Ze zijn introspectief en houden van een intellectuele discussie.

Leergierigheid

Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Leergierigheid willen voortdurend leren en zichzelf verbeteren. Ze worden met name eerder gefascineerd door het leerproces dan door het resultaat ervan.

Strategisch

Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Strategisch kunnen goed alternatieven bedenken. Als ze een scenario voorgelegd krijgen, zien ze snel de relevante patronen en problemen.

Aanpassingsvermogen

Mensen die sterk zijn in het thema Aanpassingsvermogen gaan graag 'met de stroom mee'. Ze leven vaak in het heden en nemen de dingen zoals ze komen, een dag tegelijk.

Saamhorigheid

Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Saamhorigheid accepteren anderen. Ze zijn zich ervan bewust als iemand zich uitgesloten voelt en proberen die in de groep op te nemen.

Harmonie

Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Harmonie streven naar consensus. Ze houden niet van conflicten, maar proberen naar punten van overeenstemming te zoeken.

Empathie

Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Empathie kunnen zich goed inleven in een ander en zich hun gevoelens voorstellen.

Aanmoediging

Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Aanmoediging zien en cultiveren het potentieel in anderen. Ze merken elke kleine vooruitgang op en scheppen daar voldoening in.

Verbondenheid

Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Verbondenheid hebben vertrouwen in het verband tussen alle dingen. Ze geloven niet erg in het toeval en denken dat er voor vrijwel alles een reden is.

Individualisering

Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Individualisering zijn geïntrigeerd door de unieke kwaliteiten van iedere mens. Ze hebben de gave om heel verschillende mensen productief te laten samenwerken.

Positivisme

Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Positivisme hebben een aanstekelijk enthousiasme. Ze zijn optimistisch en kunnen anderen enthousiast maken voor hun plannen.

Relatievorming

Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Relatievorming hebben hechte banden met anderen. Samen met vrienden hard werken om iets te bereiken geeft hun veel voldoening.

Actiegerichtheid

Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Actiegerichtheid kunnen dingen realiseren door ideeën in actie om te zetten. Ze willen nu dingen doen in plaats van er alleen over praten.

Sturingskracht

Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Sturingskracht hebben een zeer positief voorkomen. Ze nemen gemakkelijk de controle over een situatie en zijn besluitvaardig.

Communicatie

Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Communicatie vinden het meestal makkelijk om hun gedachten te uiten. Ze zijn goed in gesprekken voeren of presentaties geven.

Competitie

Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Competitie zetten hun vorderingen af tegen die van anderen. Ze willen graag winnen en houden van een wedstrijd.

Maximalisering

Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Maximalisering concentreren zich op de sterke punten om de prestaties van personen en groepen te verhogen. Ze willen iets wat goed is transformeren tot iets wat buitengewoon is.

Zelfverzekerdheid

Mensen die buitengewoon getalenteerd zijn in het thema Zelfverzekerdheid hebben vertrouwen in hun vermogen om risico's te nemen en hun eigen leven te leiden. Ze hebben een innerlijk kompas dat hun de zekerheid geeft over hun beslissingen.

Significantie

Mensen die buitengewoon getalenteerd zijn in het thema Significantie willen een grote impact maken. Ze zijn onafhankelijk en bepalen prioriteiten voor projecten op basis van hoeveel invloed ze op hun organisatie of de mensen om hen heen zullen hebben.

Woo

Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema WOO houden ervan nieuwe mensen te ontmoeten en hen voor zich in te nemen. Het geeft ze voldoening als ze het ijs kunnen breken en contact kunnen leggen met een ander.

Prestatiegerichtheid

Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Prestatiegerichtheid hebben veel uithoudingsvermogen en werken hard. Actief en productief zijn geeft hun veel voldoening.

Verantwoordelijkheidsbesef

Mensen die buitengewoon getalenteerd zijn in het thema Verantwoordelijkheidsbesef staan voor wat ze zeggen. Ze zijn gehecht aan vaste waarden zoals eerlijkheid en loyaliteit.

Overtuiging

Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Overtuiging hebben bepaalde kernwaarden die onveranderlijk zijn. Uit deze waarden destilleren ze een vast doel voor hun leven.

Behoedzaamheid

Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Behoedzaamheid gaan zorgvuldig te werk als ze een besluit nemen of een keuze maken. Ze anticiperen mogelijke hinderpalen.

Focus

Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Focus kunnen een richting kiezen, die volgen en de nodige correcties maken om op de juiste koers te blijven. Ze bepalen prioriteiten en ondernemen dan actie.

Discipline

Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Discipline houden van routine en structuur. Hun wereld kunnen we het beste beschrijven door de orde die ze scheppen.

Hersteldrang

Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Hersteldrang kunnen goed problemen oplossen. Ze zien snel wat er misgaat en vinden daar een oplossing voor.

Onpartijdigheid

Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Onpartijdigheid zijn zich sterk bewust van de noodzaak iedereen hetzelfde te behandelen. Ze hebben behoefte aan een stabiele routine en duidelijke regels en procedures die iedereen kan volgen.

Organisatievermogen

Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Organisatievermogen kunnen organiseren, maar hebben ook de flexibiliteit die daar een aanvulling op vormt. Ze zoeken graag uit hoe ze met alle middelen en mogelijkheden een maximale productiviteit kunnen bereiken.

bottom of page