top of page
Search

Talent in de advocatuur: toekomstgericht is talentgericht

Talent. Iedereen heeft het en toch wordt het (te) weinig gebruikt. Ook de Nederlandse advocatuur barst van de getalenteerde advocaten die goed presteren, maar niet het optimale uit zichzelf halen. Sterker nog, waarschijnlijk benut geen enkele advocaat in Nederland – of slechts een handjevol – op dit moment zijn of haar volle potentieel.


In de rest schuilt een nog onontdekte en onuitputtelijke bron van energie, motivatie en resultaat: het nog niet ontwikkelde talent. Door dit talent op de juiste manier in te zetten en te ontwikkelen, zet je advocaten in hun kracht. Met als resultaat een grotere betrokkenheid van werknemers, betere resultaten, groter werkgeluk, minder uitloop en uitval van goede advocaten en een hogere cliënttevredenheid.


Iedereen heeft talent

Als je tot hier bent gekomen met lezen is de kans groot dat je je afvraagt wat ik dan bedoel met talent. Misschien denk je talent, dat is toch iets voor topsporters of musici? Het snelle antwoord: geen zorgen, iedereen heeft talent. Talent is datgene wat je van nature graag en goed doet. Je voelt een innerlijke motivatie en energie om er mee bezig te zijn en met de juiste focus ben je er uitzonderlijk goed in, beter dan anderen.


Voordat ik je meer uitleg over talent en hoe dit in de praktijk werkt, eerst kort de oorsprong van de zogeheten Strengths Movement. Zodat je begrijpt waarom de Strengths Movement de snelst groeiende beweging is op het gebied van menselijke gedrag en prestatiestudies.


Strengths Movement

Zo’n 60 jaar geleden werd de onderzoeker Donald Clifton (Clifton) gefascineerd door de vraag: zou het kunnen zijn dat als we tijd, kennis, vaardigheid en ervaring investeren in iets waar iemand van nature een talent voor heeft, de resultaten significant veel beter zijn dan wanneer we dezelfde moeite stoppen in iemand die op dat gebied geen natuurlijk talent heeft? Anders gezegd, wat gebeurt er als we focussen op wat goed is in mensen in plaats van te verbeteren wat er mis is met hen? Het was het begin van de Strengths Movement.


Focus op het goede

Wat volgde waren vele jaren van onderzoek, testen en dataverzameling door Clifton en zijn onderzoekers, later in samenwerking met en tot op heden voortgezet door Gallup Inc (Gallup).


Clifton en Gallup ontdekten dat mensen veel meer kunnen bereiken door te investeren in hun talenten, dan wanneer zij dezelfde tijd steken in het versterken van hun zwaktes (Clifton & Harter, Investing in Strengths, 2003).

Je kunt het zo zien. Op dit moment ligt de focus vaak op het verbeteren van dingen waar mensen minder goed in zijn. Wat je dan bereikt is dat het gedrag of het resultaat van -10 naar -4 gaat. Terwijl je, met het investeren van dezelfde tijd en moeite in talent, van +10 +40 maakt.


Dat wil natuurlijk niet zeggen dat bedrijven niet soms het gedrag van hun werknemers moeten corrigeren (zoals werknemers die onbeleefd zijn tegen cliënten), of dat werknemers niet zo nu en dan dingen moeten doen waar ze minder affiniteit mee hebben.


Maar om echt significant betere resultaten te boeken is het van belang de natuurlijke talenten van je advocaten te ontdekken en ze vervolgens verder te ontwikkelen. Op die manier krijg je betrokken werknemers, die vanuit een intrinsieke motivatie voor jou en jouw kantoor door het vuur gaan.


CliftonStrengths Assessment

Gebaseerd op hun onderzoek en ervaring ontwikkelden Clifton en Gallup de CliftonStrengths Assessment. Dit is een online test die de 34 door Clifton en Gallup geïdentificeerde talenten voor ieder individu rangschikt van “sterkste” tot “zwakste” talent (op mijn website lees je meer over de 34 talenten).


Gallup heeft meer dan 80 jaar ervaring met dataverzameling, heeft meer dan 35 miljoen respondenten in haar employee engagement survey, 90% van de wereldbevolking is vertegenwoordigd in haar “World Poll” en ze heeft van meer dan 160 landen informatie in haar database. Al deze kennis is verwerkt in de CliftonStrengths Assessment. De test is bovendien al door meer dan 25 miljoen mensen gemaakt en 90% van de Fortune 500 bedrijven gebruikt CliftonStrengths.


Hoe werkt talent?

De CliftonStrengths Assessment laat je zien wat jouw talenten zijn. Jouw talent bepaalt jouw natuurlijke patroon van denken, voelen en gedragen. Het is jouw brandstof: werken met je talenten geeft je energie, motivatie en een natuurlijke drang om de beste te zijn en te excelleren in wat je doet. Een voorbeeld.


Bovenaan mijn talentenlijst staat individualisering. Mensen die sterk zijn in dit thema zijn geïntrigeerd door de unieke kwaliteiten van ieder mens. Ik kijk naar de wereld met een overtuiging dat alle mensen uniek zijn en op een andere manier benadert moeten worden. In mijn Top 5 staat verder ook actiegerichtheid en strategisch. Dat wil zeggen dat ik graag ideeën omzet in actie en ook anderen graag tot actie beweeg. Vanuit mijn strategische talent ben ik daarnaast bezig met de toekomst en waar ik heen wil. Met een combinatie van deze drie, zet ik mijn kennis van ieder individu strategisch in om een team te laten samenwerken en ze tot actie te bewegen. Met deze kennis is Engage Talent ontstaan. Lees hier meer over hoe ik mijn talenten inzet voor Engage Talent.


Van talent naar kracht

Enkel het kennen van je talenten is niet voldoende. Het verschaft je inzicht en duidelijkheid, maar het heeft nog geen blijvende invloed. Je ontwikkelt talenten door er kennis, vaardigheden en ervaring (en dus tijd) aan toe te voegen. Alleen op die manier wordt het een kracht en kun je je volle potentieel benutten. Dat is wat ik jou en jouw team gun en daarvoor heb ik Engage Talent opgericht.


Engage Talent

Met de juiste kennis, training, coaching en ervaring help ik jou het talent van jou en jouw team te ontdekken en te ontwikkelen tot een kracht. Zo tillen wij samen jullie werkgeluk en prestaties naar een hoger niveau.


Wil jij jouw kantoor laten groeien? Investeer dan in talent en maak kennis met mijn Talented Growth Formula. Want toekomstgericht is talentgericht.


Wil jij weten hoe talent jouw kantoor verder kan helpen? Neem dan contact met mij op of meld je aan voor een gratis Talent Consult.

51 views0 comments

Comments


bottom of page